Εγκατάσταση συστήματος ραφιών στην αλυσίδα bazaar στην Κρήτη