Συνεχίζοντας την παραγωγή και εγκατάσταση νέων ταμειακών πάγκων κατηγορίας Cash&Carry με κλίση στο κατάστημα Παλλήνης Αττικής αλυσίδας ‘’THE MART’’