Αποτέλεσμα

Στην VETA στοχεύουμε στην συνεχώς αυξανόμενη αποτελεσματικότητα της απόδοσης του παραγωγικού κύκλου, μέσω της ανάπτυξης των τεχνολογικών και οργανωτικών δυνατοτήτων και τον διαρκή έλεγχο των διαδικασιών μας. Ακολουθούμε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα παραγωγής και διαχείρισης στη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας.

Δίπλα στο πελάτη 

Η εταιρική φιλοσοφία μας έχει στο κέντρο της τον πελάτη. Στόχος μας δεν είναι μόνο η ικανοποίηση των αναγκών του αλλά η συμβολή μας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και προοπτικών του μέσα από την αλληλεπίδραση μαζί του, συμβάλλοντας στην διορατικότητα των επόμενων βημάτων του και προσφέροντας πολυεπίπεδες υπηρεσίες.

Επενδύουμε στην καινοτομία

Στην VETA η καινοτομία είναι συνυφασμένη με την λειτουργία μας. Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες, το παραγωγικό πρότυπο, το οργανωτικό μοντέλο, οι εγκαταστάσεις μας αλλά κυρίως η διαρκής ενθάρρυνση του προσωπικού μας δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Αξία μας οι άνθρωποι μας

Η καρδιά της εταιρικής μας φιλοσοφίας είναι οι άνθρωποι μας. Η προσήλωση όλων στην εταιρεία και τους στόχους της οδήγησε την VETA στην ξεχωριστή θέση που κατέχει στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δέσμευσή μας στην διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού μας, την παροχή δυνατοτήτων εξέλιξης, την αναγνώριση της προσφοράς και των αποτελεσμάτων.

Περιβαλλοντική ηθική

Εταιρική πολιτική και ταυτότητά μας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον. Η μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος στα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι διαρκής δέσμευσή που υλοποιείται μέσα από την όλο και αυξανόμενη χρήση φυσικών και ανανεούμενων πηγών ενέργειας και μεθόδων ανακύκλωσης στην διαδικασία παραγωγής.

Οικονομική αποδοτικότητα

Στον πυρήνα της πολιτικής μας βρίσκεται ο στόχος για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη των μεγεθών μας, δημιουργία μακροπρόθεσμων αξιών και συμβολή στην συνολική οικονομία υπό το πρίσμα της στρατηγικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.