Έρευνα & ανάπτυξη

Ενισχύουμε τις νέες ιδέες και τη δημιουργικότητα και επενδύουμε στην καινοτομία.

Η Veta  για το σκοπό αυτό, επενδύει σημαντικά κεφάλαια, χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και καταρτίζει συνεχώς τα στελέχη της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Σε περιόδους κρίσης, η  καινοτομία αποτελεί μοναδική επιλογή. Η ποιότητα, η αισθητική, η λειτουργικότητα αποτελούν στοιχεία που κυριαρχούν σε κάθε νέο προϊόν.