ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ