Κατέβασε τις πιστοποιήσεις:
OHSAS 18001, ISO 14001 & ISO 9001

Πιστοποιήσεις

Το Σύστημα Ποιότητας της VETA έχει αναπτυχθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την Πολιτική και τους Στόχους Ποιότητας της Εταιρείας. Kαλύπτει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2008, που αφορά τη Διαχείριση της Ποιότητας στις δραστηριότητες της.

Η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας τεκμηριώνει εξαιρέσεις στις παρακάτω απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001:2008: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Προϊόντων Επικύρωση Διεργασιών Παραγωγής & Παροχής Υπηρεσιών.

Η εταιρία μας επίσης καλύπτει τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων BS OHSAS 18001:2007 για την υγιεινή και την ασφάλεια και  ISO 14001 για το περιβάλλον.